logo

Urbanistická studie - Palacký

Rožnov pod Radhoštěm

2009

VÍCE O STUDII

Rodinný dům | Vidče

Rodinný dům | Rybníčky

X

O studii

Vzhledem ke stavu okolí sochy Fr. Palackého, je nutné provézt nezbytné úpravy, aby se toto místo stalo součástí města a připomnělo důležité historické momenty. Dnes opomíjené soše dává tento návrh možnost vyniknout a stát se součástí každodenního života. Urbanistická koncepce řešeného území vychází z analýzy širších vztahů a návazností na ostatní důležité lokality ve městě. Místo se nachází na průsečíku významných pěších tahů nejen obyvatel Rožnova, ale i turistů. Nabízí se charakterizovat tento prostor jako „ místo setkání“.

Masivní zídka lemující rampu je navržen z pískovcových kamenů, ukončena ve směru do parku hrubě opracovanými pískovcovými bloky, zdůrazněnými večerním osvětlením v pískovcové dlaždici. Součástí rampy se stává vzrostlá lípa, její kmen bude chráněn stávající kovovou mříží v úrovni dlažby…

VÝKRESY

VZTAHY

DETAILY

SITUACE

ZPRÁVA

Nahoru